گروه تبلیغاتی علی معتمد

گروه تبلیغاتی علی معتمد کار خودش رو از سال ۹۵ در زمینه بازاریابی و برندینگ

در فضای دیجیتال به خصوص شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام

آغاز کرده و تا به امروز با بیش از ۵۰ برند معتبر همکاری داشته است.

درخواست مشاوره